Polskie
Towarzystwo
Koderów
Medycznych

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych jest organizacją, której celem jest zrzeszenie środowiska medycznego szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia

PTKM decyzją członków założycieli powstało w grudniu 2011 r. w Poznaniu.

Towarzystwo uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 8 lutego 2012 r., pod numerem KRS: 0000410795.

Założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu PTKM został Pan dr n. med. Erwin Strzesak.

Relacja z Konferencji

Relacja z II Ogólnopolskiej konferencji pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą  bezpieczeństwa  prawno-finansowego placówki medycznej   W dniach 18-19 maja 2017 r w Hotelu Grand w Kielcach, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pn. "Ewidencja świadczeń...

Zarząd

Kadencja od 2016 r.

Michał Chrobot

Prezes PTKM

Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ; od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO).

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Katarzyna Ożóg

Członek Zarządu PTKM

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie na kierunkach informatyka i ekonometria oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej.

Od 2000 roku pracuje w Centrum Onkologii Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, obecnie na stanowisku Kierownika Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.

Renata Wachowicz

Skarbnik PTKM

Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła studia wyższe i czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, wsparcia menadżerskiego dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

Joanna Tomasik

Sekretarz Zarządu PTKM

Ukończyła studia wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Od 1998 r. związana z systemem ochrony zdrowia. Wieloletni specjalista w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych, w szczególności związanych z podawaniem leków – chemioterapia oraz programy lekowe. W latach 1998 – 2012 zatrudniona w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, a następnie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Zarząd

Kadencja 2012-2016 r.

Erwin Strzesak

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Prezesa PTKM

Dr n. med. Erwin Strzesak jest konsultantem wojewódzkim ds. Zdrowia Publicznego, pełnomocnikiem Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. rozliczeń, wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełnił również obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Oddział Wielkopolski oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Grzegorz Wrona

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa PTKM

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Były dyrektor dużych podmiotów leczniczych w woj. wielkopolskim (lata 2000-2014).

Od 1997 r. praca w samorządzie lekarskim z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego okręgowych rad lekarskich, członka Naczelnego Sądu Lekarskiego, przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, od marca 2014 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Wykładowca prawa medycznego w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Członek Rady Programowej i członek Redakcji rocznika Medyczna Wokanda.

Jolanta Kaczmarek

W latach 2011-2016 pełniła funkcję Sekretarza PTKM

Agnieszka Rakowska

W latach 2011-2016 pełniła funkcję Skarbnika PTKM

Tomasz Biały

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu PTKM

Statut

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

 

Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

Celem dwusemestralnego Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych, realizowanego przez Katedrę i Zakład Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest kształcenie pracowników medycznych, którzy w naszym kraju pełnią funkcje “koderów meydcznych

section-free-creative-child-themes

Koder medyczny: spadochron na górnolotne pomysły

Izabela Opalińska: Jakie są najważniejsze zadania stojące dziś przed Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych?
Michał Chrobot: Chcielibyśmy skupić pod egidą PTKM wszystkich ekspertów od kodowania, ewidencji świadczeń i rozliczania z NFZ. To ludzie o niebywałej wiedzy, olbrzymiej praktyce i doświadczeniu, którzy są w stanie przełożyć każdy projekt dotyczący zmian w zakresie organizacji czy finansowania na rzeczywiste konsekwencje, które często umykają decydentom „na górze”…

Całość na stronie:
http://opm.elamed.pl/uploads/opm/articles/33211/str-70-71.pdf

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii został wybrany prezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Nowy zarząd został wybrany podczas walnego zebrania członków PTKM, które odbyło się w Kielcach w ramach ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ewidencji świadczeń zdrowotnych, zorganizowanej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Michał Chrobot jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy jest związany z systemem ochrony zdrowia, karierę zawodową zaczynał w 2001 roku w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach i kontynuował w późniejszym Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2008 roku pracuje w ŚCO, od 2010 roku kieruje Działem Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Jest członkiem PTKM i Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Całość na stronie:
http://www.termedia.pl/mz/Jest-nowy-prezes-Polskiego-Towarzystwa-Koderow-Medycznych,22476.html

Termedia

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych ma nowego prezesa i zarząd.

Nowy zarząd został wybrany 24 czerwca podczas walnego zebrania członków PTKM, które odbyło się w Kielcach w ramach konferencji dot. ewidencji świadczeń zdrowotnych. Prezesem Towarzystwa został Michał Chrobot, ekonomista i prawnik ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Całość na stronie:
http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Koderzy-apeluja-przestancie-reformowac-dajcie-popracowac,163243,2.html

Rynek Zdrowia

“Szpitale nie mogą być zareformowywane na śmierć”.

Od lat jesteśmy w stanie permanentnych reform. Co trzy miesiące są zmieniane podstawowe informacje dotyczące pliku rozliczeniowego – mówił na konferencji „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” dr Erwin Strzesak, były prezes i założyciel Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Całość na stronie:
http://www.mp.pl/kurier/145712,szpitale-nie-moga-byc-zareformowywane-na-smierc

Medycyna Praktyczna

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO.

W czwartek, 23 czerwca, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat ewidencji świadczeń zdrowotnych. Temat jest istotny, ponieważ dotyczy podstawy bezpieczeństwa prawno-finansowego placówek medycznych. W seminarium udział wzięło 120 przedstawicieli centrów onkologii z całej Polski, członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, a także Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie zorganizował Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Wydarzeniu patronował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Całość na stronie:
http://www.sejmik.kielce.pl/item/50712-o-prawno-finansowym-bezpieczenstwie-placowek-medycznych-w-sco?start=30

Urząd Marszałkowski

Jaka przyszłość polskiej onkologii?

O przyszłości koderów, czyli osób zajmujących się w szpitalach rozliczaniem świadczeń, dyskutowano w czwartek w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uczestnicy spotkania liczą, że reformy przygotowywane przez rząd, nie wywrócą ponownie, do góry nogami, ich pracy.

Ochrona zdrowia to dziedzina życia społecznego, która jest jedną z tych najczęściej reformowanych. Nie inaczej jest tym razem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje kolejne zmiany. Te, nie pierwszy raz, dotkną również m.in. koderów, którzy zajmują się rozliczaniem świadczeń.

Całość na stronie:
http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/17857-jaka-przyszlosc-polskiej-onkologii.html

Telewizja Świętokrzyska

Działalność

Towarzystwo jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwia swoim członkom systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach organizowanych konferencji, warsztatów i szkoleń.

PTKM bierze aktywny udział w konsultacjach najważniejszych zmian wskazywanych w aktach prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym jego organizacji, finansowania, ewidencji świadczeń oraz dokumentacji medycznej.

Zadaniem Towarzystwa jest umieszczenie zawodu “kodera medycznego” w polskim systemie prawnym, a następnie systematyczne podnoszenie rangi tego zawodu wśród interesariuszy systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób zarządzających placówkami medycznymi.

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Przyjęcie nowego członka następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (wzór wniosku do pobrania).

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące wybitym i ogólnie uznanym autorytetem naukowym w swojej dziedzinie, lub wyjątkowo zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

Zapraszamy do współpracy w ramach PTKM!!!

Sekcje Specjalistyczne

W ramach Towarzystwa powołane zostały specjalistyczne sekcje, których celem jest analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania w poszczególnych rodzajach świadczeń realizowanych w ramach umów zawartych z płatnikiem publicznym

Sekcja ds. Lecznictwa Szpitalnego

Sekcja ds. Lecznictwa Szpitalnego

Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Sekcja ds. Onkologii

Sekcja ds. Onkologii

Adres do korespondencij:

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Pokój 115
mail: zarzad@ptkm.org.pl

Dane rejestrowe:

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Pokój 115
Numer KRS: 0000410795

13 + 12 =